Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Projekt AI

PRAWA CZŁOWIEKA"TERAZ TO JESTW TWOICH RĘKACH'

 Projekt miał na celu wsparcie szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej i lokalnej. Program umożliwiał grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu uczniowskiego.                                                 AI

ZDJĘCIA:                               

Działania służące realizacji celu:

1. Kurs e-learningowy dla uczniów: ta część realizowana była przez Internet; uczniowie co tydzień otrzymywali nowe materiały edukacyjne składające się na 1 wirtualną lekcję.
2. Scenariusze zajęć dla nauczycieli: 12 scenariuszy, które można realizować przez 12 tygodni, ale też rzadziej w większych blokach tematycznych.
3. Warsztaty dla grupy uczniów: animator AI poprowadziła 3 warsztaty dla uczniów.

- 27.04 brali udział w warsztatach projektu prowadzonych przez animatora z Wrocławia panią Małgorzatę Franczak. W ramach zajęć przeprowadzono warsztaty i manifestacje w Jaworze pod hasłem prawa człowieka. 28/sobota / zorganizowała happening" STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET" . w ramach imprezy mieszkańcy Jawora i młodzież pisała petycje z AI w sprawie więźniów sumienia/ napisano 231 listów/. Cała impreza towarzyszyła X OBJAZDOWEMU FESTIWALOWI FILMÓW WATCH DOCS 'PWA CZŁOWIEKA W FILMIE"

-Kto może pomóc?
Podczas tych zajęć grupa odwiedzi instytucję, która ma bezpośredni wpływ na ochronę życia, zdrowia i mienia mieszkańców okolicy, czyli miejscowy komisariat policji. Celem zajęć jest przekroczenie niewidocznej bariery związanej z poszukiwaniem pomocy w trudnych sytuacjach zgodnie z prawami człowieka zapisanymi w Konstytucji. Zajęcia przeprowadził pan Leszek Drabczyk.
Prowadzenie zajęć o prawach człowieka to nie tylko uporządkowane w dwanaście kolejnych modułów zestawy ćwiczeń i prac domowych. To jak najlepsze zrozumienie i "czucie" tamatu. Aby to osiągnąć trzeba mieć zarówno wiedzę, jak i rozeznanie w tematyce.

Projekt kończyły warsztaty z animatorem AI p. Małgorzatą Franczak.Podsumowanie projektu miało na celu wypracowanie wspólnych działań na przyszły rok, ocenę grupy jeżeli chodzi o integracje i chęć wspólnego działania.Wypracowano wspólny plan działań i akcji w obronie praw człowieka.