Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Debata Młodych

Debata Młodych - ,,Młodzież ma głos''

18 października w Zespole Szkół Medyk przy ulicy Rapackiego 1 w Jaworze odbyło się spotkanie „Młodzież ma głos", które oficjalnie rozpocznie cykl debat tematycznych organizowanych przez Jaworskie Forum Obywatelskie.
W dyskusji wzięła udział jaworska młodzież oraz radni miejscy, z których każdy otrzymał oficjalne zaproszenie do uczestnictwa. „Młodzież ma głos" to zarówno spotkanie, jak i warsztaty połączone z rozmową na tematy ważne dla młodych ludzi.

14.10.2012_-_jawor._fot.jaworskie_forum_obywatelskie      Debata_Modych_1

W czasie debaty radni przedstawili zagadnienia związane ze społeczną pracą radnego, a młodzież miała szansę przedstawienia swoich pomysłów, inicjatyw oraz okazję do rozmów chociażby na temat stworzenia młodzieżowej rady miasta.
Na udział w debacie zgodzili się radni z różnych środowisk i ugrupowań politycznych, dlatego spotkanie będzie posiadało różnorodny i skłaniający do dyskusji charakter.
- Celem debaty jest stworzenie możliwości poznania przez młodzież powiatu jaworskiego, zasad pracy radnego i funkcjonowaniem Rady Miejskiej – twierdzi radny Jawora oraz członek Jaworskiego Forum Obywatelskiego Emilian Bera.
– Drugim celem jest krzewienie wśród młodych ludzi idei samorządu, tłumaczenie czym jest samorząd i dlaczego warto w nim działać. Poprzez cykl debat mamy zamiar aktywnie włączyć młodzież do procesu decyzyjnego, co pozwoli na systematyczne podnoszenie na forum kwestii ważnych dla przyszłości młodych ludzi - mówi Bera.
Spotkanie organizowane jest w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos – masz wybór" odbywającej się pod patronatem Prezydenta RP, Szkoły Liderów oraz Fundacji Batorego.

 

Debata_Modych_3

Debata_Modych_2

Debata_Modych_4