Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

WATCH DOGS 2014

„O Prawach Człowieka nie tylko teoretycznie"

W ramach 12. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs, który miał miejsce w Jaworze w dniach 8-11 maja, odbyły się warsztaty pt. "Prawa Człowieka", które przygotowane zostały przez aktywistów Szkolnej Grupy Amnesty International działającej przy Gimnazjum nr 2 w Jaworze pod opieką Marii Błoniarz.
9 maja, drugiego dnia Festiwalu, uczniowie klasy 1b wzięli udział w warsztatach „Prawa Uchodźcy – Prawami Człowieka". Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez absolwentkę naszego gimnazjum, członkinię SGAI 48 – Zuzannę Przyszlak. Wychowanka p.Marii Błoniarz podczas warsztatów przybliżyła uczestnikom postacie uchodźców oraz zapoznała ich z prawami, jakie im przysługują. Na koniec młodzież mogła wykazać się kreatywnością, próbując samodzielnie obmyśleć działania, jakie powinny zostać podjęte, by sytuacja uchodźców w Polsce i UE uległa poprawie. Poza udziałem w warsztatach gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć 4 filmy oraz wysłuchać wykładu pracownika muzeum – Piotra Kądziołki pt. „ Sztuka ulicy w obronie praw człowieka".

    warsztaty 1   warsztaty 2


Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia warsztatów, uczniowie mieli okazję wziąć udział w happeningu i wedle tradycji Szkolnej Grupy AI nr 48 „odbić łapki" w obronie Praw Człowieka. Tym samym stworzony został mur praw człowieka, na którym każdy uczestnik, oprócz odbicia dłoni i złożenia podpisu, napisał jedno, bliskie jego sercu prawo, które powinno przysługiwać każdemu człowiekowi.
Bez wątpienia udział w warsztatach i prelekcjach filmowych uwrażliwił młodych ludzi na problem łamania praw człowieka i uświadomił im, że oni również mogą podejmować skuteczne działania dla dobra innych, potrzebujących ludzi. Wielu uczniów zainteresowało się tematyką, jaką podejmowały warsztaty, oraz działalnością Amnesty International, a w szczególności jaworskiej Szkolnej Grupy AI, deklarując chęć udziału w akcjach przez nią organizowanych.