Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Koło ekologiczne

1B I 2C NA WYCIECZCE

Dnia 13 maja uczniowie klas o rozszerzonej edukacji ekologicznej 1b i 2c uczestniczyli w wycieczce do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej. Uczniowie wypełniali karty pracy dotyczące znajomości gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. Zostali zapoznani z techniką selekcji nasion i sposobami ich przechowywania. Leśny Bank Genów przechowuje nasiona drzew dla przyszłych pokoleń. Gromadzone nasiona przechowywane są w sterylnych warunkach w niskiej temperaturze. Mogą spokojnie przetrwać każdą katastrofę ekologiczną, a później posłużyć do odbudowy zniszczonego ekosystemu leśnego. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie wieży książęcej w Siedlęcinie, która jest jednym z ważniejszych i dobrze zachowanym średniowiecznym zabytkiem w Polsce. Zbudowana została w drugiej dekadzie XIV w. z fundacji księcia Henryka I jaworskiego. Organizatorami edukacyjno-krajoznawczej wycieczki byli wychowawcy klas Joanna Adamska i Dominik Włodarczyk.

                                   0 GALERIA

PRZYRODNICY Z „DWÓJKI” NA ZIMOWYM PTAKOLICZENIU

Już po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 2 wyruszyli na spotkanie ze skrzydlatymi mieszkańcami Jawora pod opieką wolontariusza OTOP-u i Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego Pani Ireny Danielewicz. Organizatorem liczenia ptaków w parkach i ogrodach jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W tym roku symbolem tego wydarzenia została sowa uszatka. OTOP na podstawie wyników

Czytaj więcej...

KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY

16 marca 2016 r. w Zespole Szkół Agrobiznesu odbył się finał III Powiatowego Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego. Myślą przewodnią tegorocznych zawodów była energetyka odnawialna. W zawodach wzięło udział 5 zespołów z powiatu jaworskiego. Drużyny miały za zadanie m.in. rozwiązać test wiedzy ekologicznej, quiz przyrodniczy, polegający na rozpoznaniu chronionych gatunków roślin i zwierząt, wykonać prostą baterię z monet, rozwiązać krzyżówkę ekologiczną, oraz narysować plakat pt. „Odnawialne Źródła Energii" to przyszłość energetyki. Nasza drużyna w składzie: Karolina Kuźniar, Anna Kostecka, Piotr Wasilewski zajęła I miejsce, wyprzedzając Liceum Ogólnokształcące z Jawora i Gimnazjum z Bolkowa. Opiekunem uczniów była Joanna Adamska.Gratulujemy!      GALERIA

 

K EKOL

MAMY LAUREATA I FINALISTĘ

Kasjan Kita został laureatem XV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego zDolny Ślązak Gimnazjalista. Anna Kostecka uzyskała tytuł finalisty XV Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego.
Kasjan Kita znalazł się w gronie 20 najlepszych biologów na Dolnym Śląsku. Laureatami tego konkursu zostali uczniowie z Wrocławia, Jeleniej Góry, Miękini, Bielawy, Bolkowa, Głogowa, Oleśnicy, Oławy i Jedliny Zdroju. Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność prowadzenia badań naukowych, wiedzę biologiczną i znajomość flory i fauny Polski. Bardzo serdecznie gratulujemy Kasjanowi i Ani sukcesu.
Trzymamy kciuki za Kasjana, który będzie także rywalizował o tytuł zDolnego Ślązaka z geografii oraz Łukasza Rębisza, który zakwalifikował się do etapu finałowego zDolnego Ślązaka z fizyki i geografii.

WARSZTATY PRZYRODNICZE

19 stycznia uczniowie z klas ekologicznych: 1b i 2c uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra" w Myśliborzu. Gimnazjaliści brali udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu botaniki, na których metodą chromatografii bibułowej rozdzielali barwniki roślinne. Następnie dokonali badania stanu czystości powietrza przez wykrywanie różnych zanieczyszczeń. Ekolodzy przeprowadzili także obserwacje ciekawych zjawisk optycznych. Warsztaty w Myśliborzu były doskonałą okazję do odkrywania tajemnic przyrody i wyjaśniania obserwowanych zjawisk.

GALERIA

Działania koła biologicznego

 

 • Od 11 lat współorganizujemy Międzygminny Happening Ekologiczny "Słup" z okazji  Tygodnia  Czystości Wód .Jego  celem jest uprzątnięcie brzegu wokół zbiornika Słup, pogłębienie wiedzy uczniów na temat  źródeł zanieczyszczenia wód oraz sposobów ich ochrony. Co roku w imprezie uczestniczy 8 placówek/ok.350 osób/, których uczniowie rywalizują w konkursach drużynowych i indywidualnych.
 • Od 5 lat organizujemy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Odpadach dla uczniów szkól podstawowych z powiatu jaworskiego. W 2009/2010 roku uczestniczyło w konkursie 10 placówek z powiatu jaworskiego. Konkurs składa się z etapu szkolnego oraz etapu powiatowego. Zmagania powiatowe polegają na zespołowym rozwiązywaniu testu, a następnie drużyny uczestniczą w potyczkach odpadowych.
 • Uczestniczenie w rankingu działalności ekologicznej szkół powiatu jaworskiego „Ekoszkoła 2009” i uzyskanie certyfikatu „Ekoszkoła 2009” za podjęte działania ekologiczne. Prezentacja działalności ekologicznej szkoły podczas I Forum Ekologicznego w Jaworze.
 • Realizowanie projektów edukacyjnych dotyczących odpadów „Śmiecioecha sprzątania Świata” w ramach których odbywają się zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarowania odpadami, prezentacje multimedialne o odpadach, szkolne konkursy wiedzy o odpadach.Są przygotowywane  instalacje o odpadach, gazetki szkole, artykuły do  prasie na temat odpadów, pomiary skali postaw wobec odpadów itd.Uczestniczymy także w Akcji Sprzątania Świata.
 • Angażowanie się w kampanie społeczne dotyczące polityki ekologicznej naszego miasta, m.in. Marsze Ekologicznych z okazji Dnia Ziemi,Sesje Ekologiczne z władzami Jawora „Dzikie wysypiska na terenie Gminy Jawor” połączona z konkursem” Lokalizacja dzikich wysypiska „ oraz  akcja  ich likwidowania, Debaty Ekologicznej w Ratuszu Miejskim z Burmistrzem Miasta  połączone z przekazaniem petycji o wprowadzenie segregacji odpadów oraz zebranych podpisów mieszkańców popierających segregację,
 • Realizacja  polsko-czeskich projektów edukacyjnych. ”Projekt Monitorowanie czystości wód Euroregionu Nysa” /2001/ był realizowany przez   uczniów klas licealnych oraz uczniów Gimnazjum Jana Palacha w Turnowie /Czechy/ i otrzymał dofinansowanie  z Euroregionu Nysa oraz z Urzędu Miasta. Projekt ” Ekorelacje Ekologów z Jawora i Turnowa”, który był  skierowany do samorządowców , nauczycieli i uczniów. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Euroregionu Nysa i Urzędu Miasta  w Jaworze i  było realizowane przy współpracy z Jaworskim Ośrodkiem Kultury. Składało się z  wojewódzkiej  konferencji dla samorządowców ”Lokalne inwestycje proekologiczne a możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej” oraz konferencji dla nauczycieli „Założenia i nowe kierunki w edukacji ekologicznej”, Targów  Ekologicznych, czyli przeglądu działalności ekologicznej szkół jaworskich, Festiwalu Ekoczad  z licznymi konkursami dla szkół  oraz polsko-czeskich Warsztatów Młodych Ekologów 12-16 maja 2004 r. Uczniowie z miast partnerskich także realizowali  programu edukacyjnego ”Ja i odpady”. Ponieważ był to projekt lustrzany, podobne przedsięwzięcia odbyły się w Turnowie. II Warsztaty Młodych Ekologów odbyły się w 2005 w Turnowie / czerwiec/ i w Jaworze/wrzesień/
 • Współorganizowanie Międzygimnazjalnych  Seminariów  Ekologicznych .Tematyka :
 • I seminarium„Odpady problemem nieustającym”,
 • II „Alternatywne źródła energii”- elektrownia wodna i wiatrak w Słupie ,
 • III „Jak oczyszczać ścieki”,
 • IV „Edukacja Ekologiczna w Czechach – Muzeum Przyrodnicze w Verchlabi”,
 • V „Jak produkuje się papier z makulatury – zakład w Krapkowicach”,
 • VI „Jak funkcjonuje bank genów k/Karpacza?”,
 • VII „Muzeum Przyrodnicze miejscem edukacji ekologicznej /Wrocław/,
 • VIII Nowe metody w edukacji ekologicznej-Wystawa multimedialna w CEE w Szklarskiej Porębie,
 • IX Uczyć się przez zabawę-  multimedialna wystawa przyrodnicza we Wrocławiu.
 • Zorganizowanie  Marszy Ekologicznych z okazji Dnia Ziemi /rok 1999-2000/ dla uczniów wszystkich szkół jaworskich. Celem tej imprezy było zainteresowanie mieszkańców Jawora problemami ekologicznymi naszego rejonu. W czasie marszu, uczniowie ubrani w różnego typu odpady, nieśli transparenty z hasłami dotyczącymi śmieci. Na zakończenie wręczyli petycję Burmistrzowi Miasta Jawora i rozmawiali z nim na temat działań ekologicznych w mieście.
 • Organizowanie Festiwalu Nauk Przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu jaworskiego/2003-2005 / w celu prezentowania   uczestnikom ciekawych doświadczeń przedstawiających   zachodzące w przyrodzie zjawiska przyrodnicze.
 • Współorganizowanie Sesji Ekologicznej z władzami Jawora „Dzikie wysypiska na terenie Gminy Jawor”, na której uczniowie zostali zapoznani z planowanymi działaniami ekologicznymi gminy Jawor ,a także został rozstrzygnięty konkurs dla uczniów na lokalizację dzikich wysypisk/2001 rok/.
 • Przeprowadzenie kampanii społecznej- akcja zbierania podpisów mieszkańców miasta pod petycją o wprowadzenie segregacji w Jaworze./zebrano 2000 podpisów/ Petycja została przekazana na ręce Burmistrza Miasta Jawora podczas Debaty Ekologicznej w Ratuszu Miejskim. W odpowiedzi na petycję wprowadzono segregację plastiku w mieście/2004 rok/,
 • Prowadzenie zbiórki makulatury oraz baterii na terenie szkoły.
 • Uczestniczenie w licznych konkursach o tematyce ekologicznej, w których uczniowie osiągają sukces, zajmując wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich./ Międzyszkolne Konkursy Wiedzy o Ochronie Środowiska, Powiatowy Turniej Młodych Ekologów, Ponadregionalny Konkurs Wiedzy o Parkach Krajobrazowych Polski, Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Ekoplaneta”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Parku Krajobrazowym „Chełmy’, ”zDolny Ślązak Gimnazjalista”, Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia.
 • Uczestniczenie w Powiatowym Festynie Ekologicznym w Bolkowie/2008 rok/
 • Przygotowanie warsztatów  ornitologicznych Pt. Ptaki w Jaworze /2008 rok/ połączonych z prezentacją multimedialną, prelekcja na temat obserwowania i fotografowania ptaków oraz konkursem na rozpoznawanie gatunków.
 • Organizowanie i uczestniczenie co roku w kilku zajęciach terenowych odbywających się  w Parkach Krajobrazowych lub Narodowych oraz zwiedzanie obiektów związanych z edukacją ekologiczną.

POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI


Dnia 15 stycznia 2016 odbył się III etap XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Cztery drużyny gimnazjalne reprezentujące gminy położone na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy" spotkały się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu, aby rywalizować o awans do etapu wojewódzkiego. Każdy uczestnik indywidualnie rozwiązywał test sprawdzający wiedzę z zakresu biologii i ekologii oraz znajomość atrakcji przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Uczniowie z „dwójki" uzyskali największą ilość punktów i będą reprezentować PK „Chełmy" na etapie wojewódzkim, który odbędzie się dnia 17 marca 2016 r. w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Nasza drużyna w składzie: Anna Kostecka, Paulina Repa, Piotr Wasilewski i Michał Dobosz awansowała do etapu wojewódzkiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

KODEKS EKOLOGICZNY NASZYCH UCZNIÓW

Kodeks Ekologiczny

 

1.Chroń na świecie wszystkie drzewa ,niechaj każde z nich dojrzewa.

2.Szanuj przyrodę, a będziesz miał czystą wodę.

3.Segreguj odpadki ,a świat będzie czysty i gładki

4.Nie rzucaj śmieci na ziemię, podlewaj kwiaty w swoim terenie.

5.Dokarmiaj zimą ptaki, a w lecie będą pisklaki.

6.Noś ze sobą własną torbę dla planety jest to dobre.

7.Zakładaj filtry kominom ,a rośliny nie wyginą.

8.Niechaj każdy ma w domu dezodorant bez freonu.

9.Odżywiaj się zdrowo, a odżyjesz na nowo.

     10. I ostatnie przykazanie: jedz pożywne śniadanie, abyś dużo siły miał, o przyrodę zawsze dbał  !!!