Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

PRZYRODNICY Z „DWÓJKI” NA ZIMOWYM PTAKOLICZENIU

Już po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 2 wyruszyli na spotkanie ze skrzydlatymi mieszkańcami Jawora pod opieką wolontariusza OTOP-u i Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego Pani Ireny Danielewicz. Organizatorem liczenia ptaków w parkach i ogrodach jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W tym roku symbolem tego wydarzenia została sowa uszatka. OTOP na podstawie wyników

 

obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Zimowe Ptakoliczenie nie powie nam dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale dzięki zbieranym co roku danym możemy śledzić potencjalne zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle naukowych opracowań wykonywanych przez profesjonalnych ornitologów. Obserwacje umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie.


Zimowe wycieczki ornitologiczne to sposób na rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Ponownie uczniowie Gimnazjum nr 2 wyruszyli na spotkanie ze skrzydlatymi mieszkańcami Jawora pod opieką wolontariusza OTOP-u Pani Ireny Danielewicz. Ekolodzy z „dwójki" w składzie: Daria Koch, Urszula Kwiecińska, Mikołaj Kaszkowiak, Maciej Wojtala, Dawid Noworól, Kamil Nowak, Michał Szumski, Bartosz Piątkowski oraz młody ornitolog Damian Szymkiewicz stwierdzili obecność 12 gatunków ptaków / ok. 199 okazów/. Uczniowie zaobserwowali w parku miejskim, m.in. dzięcioła dużego, sikorę bogatkę, gawrona, kowalika, gila, kawkę, kosa i raniuszka. Wielką radość sprawiła uczniom możliwość obserwowania trzech wiewiórek skaczących po gałązkach wysokich drzew. Na Nysie Szalonej pływały tylko kaczki krzyżówki. To ornitologiczne spotkanie było dla gimnazjalistów doskonałą okazją do kształcenie umiejętności rozpoznawania ptaków i wzbogacenia wiedzy na temat ich biologii. Wyniki ptakoliczenia uczestnicy wpisali do karty obserwacji, a dane o liczebności ptaków zostaną zebrane i przekazane do OTOP-u.
Na zakończenie zajęć gimnazjaliści otrzymali w prezencie od prowadzącej pamiątkowe autorskie fotografie sowy uszatki Zachęcamy wszystkich do obejrzenia ptaków okolic Jawora na stronie państwa Danieleckich www.pjio.pl.

GALERIA: