Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

OLIMPIADA MATEMATYCZNA

24 września 2015 r. w Gimnazjum nr 2 odbyły się zawody I stopnia – część testowa XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Do konkursu przystąpiło 12 osób – uczniów klas 2a,2b i 3a z rozszerzoną edukacją matematyczną i zainteresowaniami matematycznymi innych klas.  W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy 3a: Klaudia Jackiewicz, Karolina Kuźniar, Radosław Kunecki, Oskar Lipiński, Kajetan Parzyszek, Łukasz Rębisz, Michał Skołd, Wiktoria Wawoczna, Izabela Wojdyło, z klasy 2a: Klaudia Kościk, z klasy 2b: Jakub Jewuła i z klasy 3c: Anna Kostecka.
GALERIA:


Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMG zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym - jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce. Przywileje te - ustalane przez senaty poszczególnych szkół wyższych - dotyczą wielu kierunków, nawet tych, nie związanych bezpośrednio z matematyką. Również finalistom i laureatom OMG przysługują uprawnienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie gimnazjalnym
Do OMG może przystąpić każdy gimnazjalista oraz uczeń szkoły podstawowej. Zawody są trójstopniowe.
Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.
Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMG. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.
W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMG ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe OMG oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.
Życzymy naszym uczniom sukcesów.