Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

MATEMATYCZNY JAWOR W MUZEUM?

Matematyka to królowa nauk, spotykamy się z nią na co dzień. We wtorek 17 listopada br. klasa 3d naszego gimnazjum, pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Skołd, uczestniczyła w lekcji muzealnej w jaworskim muzeum. Lekcję poprowadził p. dyrektor. Zapoznał uczniów z życiem codziennym mieszkańców naszego miasta w średniowieczu, władcach, mówił o roli jaką odgrywał niegdyś Jawor. Wspomniał o ostatnim wernisażu 11 listopada, o odkryciu studni, o szkieletach ludzkich w niej znalezionych i badaniach archeologicznych oraz naczyniach i narzędziach używanych na co dzień.

Uczniowie mogli usłyszeć wiele ciekawostek o Jaworze, rynku, jego kamieniczkach, placach targowych i zwyczajach średniowiecznych. Ponadto mogli podziwiać wystawy czasowe sztuki współczesnej oraz broni białej i palnej. Gimnazjaliści notowali zdobyte informacje, ponieważ lekcja z historii miasta Jawora w muzeum służy za wstęp do lekcji matematyki, która zostanie w najbliższym czasie przeprowadzona w terenie.
GALERIA: