Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Harmonogram

.

 

Działanie

Termin

Odpowiedzialny

Rok J. Korczaka -zakładka na stronie internetowej szkoły.

III 2012

I. Zielińska,

D. Włodarczyk

 

Apel szkolny – prezentacje multimedialne o życiu                         i twórczości J. Korczaka. Prawa dziecka – korczakowskie       i w świetle Konwencji o Prawach Dziecka. Działalność UNICEF w obronie praw dziecka.

 

III 2012

I. Zielinska, 

L. Chrzanowski

Prawa człowieka, dziecka, ucznia konkurs międzyklasowy

 

(Powszechna Deklaracja Praw człowieka, Konwencja                     o Prawach Dziecka, Statut Szkoły, Regulamin SU)

 

III 2012

A. Świetłowicz

 

Prawa i obowiązki ucznia, prawa dziecka wg Konwencji    o Prawach Dziecka – stała ekspozycja na korytarzu szkolnym

 

ekspozycja stała

B. Mróz, M. Bolek, Samorząd Uczniowski

Konkurs literacki ,,Nie ma dzieci – są ludzie’’. Rozwiń myśl Janusza Korczaka i uczyń ją mottem swojego wypracowania, opierając się na biografii pisarza, wybranych tekstach kultury i własnych doświadczeniach.

 

IV-X 2012

J. Pokora

K. Lassota

M. Kwaśnica

 

Wystawa w bibliotece szkolnej dotycząca twórczości                      J. Korczaka

IV-XII 2012

U. Jewuła,

A. Świetłowicz

 

Projekcja filmu ,,Korczak’’ A. Wajdy

I-X 2012

wychowawcy,

A. Świetłowicz

B. Mróz,

A. Osowska

 

Wydanie okolicznościowego numeru gazetki szkolnej poświęconej J. Korczakowi.

 

V 2012

K. Lassota

Konkursy plastyczne:

-Prawa korczakowskie oczami uczniów.

-Bohaterowie utworów J. Korczaka

 

V-X 2012

B. Mróz, wychowawcy klas

Udział w konkursach związanych z działalnością                           J. Korczaka organizowanych przez różne instytucje.

 

I-XI 2012

nauczyciele przedmiotów

Szkolny konkurs wiedzy o życiu i działalności J. Korczaka

XI 2012

I. Szeliga

G. Wąż

wychowawcy klas

Podsumowanie działań  związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka:

-wystawa prac plastycznych

-apel szkolny

-spotkania z rodzicami

 

XII 2012

wszyscy realizatorzy zadań